Preuređenje MR prostora u općoj županijskoj bolnici Vukovar