Građevinsko obrtnički radovi na uređenju i opremanju PU 31103 OS