Izgradnja stambeno – poslovnog objekta Zagrebačka banka u Vukovaru