Izvođenje radova na uređenju zgrade, II. faza, Interventne jedinice policije Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, u Vukovaru, Ulica Rudolfa Perešina 5, na k.č. 19 k.o. Vukovar