Izvođenje radova na izgradnji skladišnog prostora i nadstrešnica na postojećoj građevinskoj čestici k.č.767/158 k.o.Vinkovci – Plinara istočne Slavonije d.o.o.