Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića,Osijek – sanacija dvorane