Izgradnja zgrade zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko – srijemske županije u Vukovaru – II.faza