Sanacija javne zgrade na Trpinjskoj cesti u Vukovaru