Dogradnja gradske knjižnice, rekonstrukcija i adaptacija kina i zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Biogradu na Moru – V.etapa