Izgradnja zgrade zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko – srijemske županije II.faza – Vinkovci