Izgradnja nadstrešnice na boćalištu ŠRC Lijeva bara u Vukovaru