Rekonstrukcija i obnova dijela postojeće poslovne zgrade s prenamjenom u Poduzetnički inkubator