Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Borovu selu