Energetska obnova OŠ Dragutina Domjanića, Gajnice, Zagreb