Dogradnja gradske knjižnice,rekonstrukcije kina i zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Biogradu na Moru – VI.etapa