Izgradnja zgrade zavoda za hitnu medicinu vukovarsko – srijemske županije II.faza – Vinkovci