Preuređenje prostora MR – magnetske rezonance u općoj županijskoj bolnici Vukovar