Završeni projekti

 • Energetska obnova OŠ Vladimir Nazor u Čepinu
 • Energetska obnova Ekonomske škole u Vukovaru
 • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – deveti dio radova I etape
 • Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Borovu selu
 • Energetrska obnova OŠ Gajnice,Zagreb
 • Preuređenje područnog ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom Osijek
 • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – osmi dio radova I etape
 • Uređenje prostora za smještaj linearnog akcelaratora za potrebe zavoda za onkologiju KBC – a Osijek
 • Izgradnja javne zgrade predškolske ustanove dječjeg vrtića s pratećim sadržajima i uređenjem okoliša u Ivankovu – I.faza
 • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima –sedmi dio radova I etape
 • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – šesti dio radova I etape
 • Grupa 10 – OŠ Miroslava Krleže,Čepin,sanacija sanitarnog čvora
 • Izvođenje radova na izgradnji samoposlužne autopraonice u Vukovaru
 • Sanacija svlačionice i sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi Vrbani
 • Izvođenje građevinskih radova dogradnje gradske knjižnice,rekonstrukcije i adaptacije kina i zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Biogradu na Moru – VI.etapa
 • Izvođenje radova na preuređenju i održavanju dijela prizemlja poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,regionalni ured Osijek
 • Radovi na uređenju II pulmološkog odjela
 • Izvođenje dodatnih radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – četvrti dio radova I etape
 • Radovi na obnovi smještajnih i pratećih objekata prihvatilišta za tražitelje azila u Kutini
 • Radovi na tekućem održavanju zgrada,grupa:2 Regionalna jedinica Istok
 • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima
 • Izvođenje radova investicijskog održavanja škola i učeničkog doma na području Osijeka,Grupa G – trgovačka i komercijalna škola davor Milas,Osijek
 • Izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade za proizvodnju drvenih gajbi za voće i povrće u Borovi,k.č.br.674 k.o. Borovo
 • Izvođenje radova investicijskog održavanja škola i učeničkog doma na području Osijeka,Grupa D – Graditeljsko – geodetska škola sanacija sanitarnog čvora
 • Izvođenje dodatnih radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – četvrti dio radova I etape
 • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – četvrti dio radova I etape
 • Sanacija javne zgrade
 • Izvođenje radova na preuređenju zgrade Postaje granične policije Dalj u Dalju,Josipa Glibušića 1,k.č.567/2 k.o. Dalj
 • Izvođenje radova na izgradnji stambene zgrade ( 2 stana ) u Vukovaru,Vlahe Bukovca 67,k.č.3287/2,k.o.Vukovar
 • Izvođenje radova na poslovnoj zgradi,Jankolovica bb
 • Uređenje prostora oko Solitera Vuka
 • Izvođenje građevinskih radova dogradnje gradske knjižnice,rekonstrukcije i adaptacije kina i zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Biogradu na Moru – V.etapa
 • Izvođenje radova unutrašnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti upravne zgrade ( objekt br.2 )
 • Izvođenje radova nna adaptaciji i sanaciji potkrovlja Veterinarskog zavoda Vinkovci
 • Izvođenje radova na rekonstrukciji i obnovi dijela postojeće poslovne zgrade s prenamjenom u Poduzetnički inkubator
 • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – treći dio radova I etape
 • Izvođenje radova ostalih investicijskih održavanja škola na području Osječko-baranjske županije Grupa – F – Srednja škola Dalj popravak krova i uređenje podruma
 • Izvođenje radova ostalih investicijskih održavanja škola na području Osječko-baranjske županije Grupa – D OŠ Bijelo Brdo popravak hidranske mreže
 • Izvođenje radova ostalih investicijskih održavanja škola na području Osječko-baranjske županije Grupa – A OŠ Antunovac sanacija sanitarnog čvora
 • Izvođenje radova investicijskog održavanja škola i učeničkih domova na području Osijeka Grupa – H Srednjoškolski đački dom popravak krovnih prozora
 • Izvođenje radova sanacije krovišta i fasada stambenih zgrada u naselju Mukinje
 • Sanacija osnovne škole u Kijevu
 • Izvođenje radova 1.-4.etape na obnovi ratom oštećene 3 stambene građevine IV.V i VI.stupnja oštećenja na području obnove Dalmacija
 • Adaptacija dijela postojeće građevine Medical Intertrade- Galenski laboratorij
 • Građevinsko obrtnički radovi na uređenju i opremanju PU 31103 OS
 • Izgradnja potpornog zida u Ribarskoj ulici u Vukovaru – investitor Grad Vukovar
 • Izvođenje građevinsko – obrtničkih radova na sanaciji gips-kartonskih stropova, ličenja i parketa i elektro radova u Srednjoj školi Obrovac
 • Fasaderski radovi, vodoinstalaterski, AB radovi, stolarski radovi u ul. Nikole Andrića 13 u Vukovaru
 • Izvođenje građevinskih radova na sanaciji južnog dijela šetnice u uvali Raduča u Primoštenu
 • Sanacija i ličenje ogradnog zida Vile Knol upravne zgrade Opće bolnice Vukovar (objekat se nalazi pod zaštitom Ministarstva kulture)
 • Izvođenje građevinsko- obrtničkih radova tijekom izgradnje OB Vuovar- prostor MR
 • Izvođenje građevinsko- obrtničkih radova na gradilištu u Primoštenu “Uređenje dijela šetnice u uvali Raduča”
 • Izvođenje građevinsko – obrtničkih radova na stambeno – poslovnom objektu ” Zagrebačka banka ” u Vukovaru
 • Radovi na održavanju Opće županijske Bolnice
 • Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i uređenje okoliša u sklopu adaptacije- završetka poslovnice Zagrebačke banke
 • Izrada betonske ploče obiteljske kuće- stambene građevine na otoku Krku, naselje Hlapa na k.č. 358/2 k.o. Soline
 • Izvođenje dijela građevinsko-obrtničkih radova na izgradnji ljekarne u Ivankovu
 • Mjerenje tlaka, protoka i debljine cijevi na terenu u vodoopskrbnom sustavu općine Dvor
 • Sanacija kosog krova na osnovnoj školi Privlaka Ivana Pavla II. 53 23233 Privlaka
 • Mjerenje tlaka, protoka i debljine cijevi na terenu u vodoopskrbnom sustavu grada Slunja
 • Rezanje armirano-betonskih cisterni na kocke 50/50 cm, težine 150 kg i uklanjanju šute iz podrumskih prostorija dvorca grofa Eltza u Vukovaru
 • Sanacija upravne zgrade tvrtke “Sanitet tridesetdva” d.o.o., Vukovar
 • Izgradnja i uređenje poslovne zgrade u ulici SR Njemačke u Vukovaru