Završeni projekti

 • Sanacija instalacije centralnog grijanja u zgradi Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu
 • Izgradnja javne zgrade predškolske ustanove dječjeg vrtića s pratećim sadržajima i uređenjem okolišta u Ivankovu
 • Radovi na preuređenju sanitarnih čvorova na II katu zavoda za traumatologiju – KBC Osijek
 • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – sedmi dio radova I etape
 • Sanacija sanitarnog čvora OŠ Miroslava Krleže,Čepin
 • Rekonstrukcija – nadogradnja i prenamjena stambene zgrade u poslovnu zgradu i dogradnja skladišta u Vukovaru
 • Izgradnja samoposlužne autopraonice u Vukovaru
 • Sanacija svlačionica i sanitarnih čvorova u OŠ Vrbani,Zagreb
 • Investicijsko održavanje objekta – sanacija sanitarnih čvorova UŠP Vinkovci,šumarija Županja
 • Izvođenje građevinskih radova dogradnje gradske knjižnice,rekonstrukcije i adaptacije kina i zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Biogradu na Moru – VI.etapa
 • Izvođenje radova na preuređenju i održavanju dijela prizemlja poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,regionalni ured Osijek
 • Energetska obnova zgrade,Osijek
 • Rekonstrukcija sanitarnig čvora kod prometnog ureda – GPP Osijek
 • Radovi na uređenju II pulmološkog odjela – Specijalna bolnica za plućne bolesti Zagreb
 • Radovi na uređenju prostora Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju,KBC Osijek
 • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – šesti dio radova I etape
 • Izvođenje radova na zaštiti od inozirajućeg zračenja između prostorija zgrada i kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
 • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – peti dio radova I etape
 • Radovi na obnovi smještajnih i pratećih objekata prihvatilišta za tražitelje azila u Kutini
 • Radovi na tekućem održavanju zgrada,grupa:2 Regionalna jedinica Istok
 • Izgradnja obiteljske kuće u Vukovaru
 • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima
 • Izvođenje radova investicijskog održavanja škola i učeničkog doma na području Osijeka,Grupa G – trgovačka i komercijalna škola Davor Milas,Osijek
 • Izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade za proizvodnju drvenih gajbi za voće i povrće u Borovi,k.č.br.674 k.o. Borovo
 • Izvođenje radova investicijskog održavanja škola i učeničkog doma na području Osijeka,Grupa D – Graditeljsko – geodetska škola sanacija sanitarnog čvora
 • Izvođenje dodatnih radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – četvrti dio radova I etape
 • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dovarane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – četvrti dio radova I etape
 • Sanacija javne zgrade,Trpinjska cesta,Vukovar
 • Izvođenje radova na preuređenju zgrade Postaje granične policije Dalj u Dalju,Josipa Glibušića 1,k.č.567/2 k.o. Dalj
 • Izvođenje radova na poslovnoj zgradi,Jankolovica bb
 • Uređenje prostora oko Solitera Vuka u Vukovaru
 • Izvođenje građevinskih radova dogradnje gradske knjižnice,rekonstrukcije i adaptacije kina i zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Biogradu na Moru – V.etapa
 • Izvođenje radova unutrašnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti upravne zgrade ( objekt br.2 ) – MCDR Vukovar
 • Izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji potkrovlja Veterinarskog zavoda Vinkovci
 • Izvođenje radova na rekonstrukciji i obnovi dijela postojeće poslovne zgrade s prenamjenom u Poduzetnički inkubator
 • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – treći dio radova I etape
 • Izvođenje radova ostalih investicijskih održavanja škola na području Osječko-baranjske županije Grupa – F – Srednja škola Dalj popravak krova i uređenje podruma
 • Izvođenje radova ostalih investicijskih održavanja škola na području Osječko-baranjske županije Grupa – D OŠ Bijelo Brdo popravak hidranske mreže
 • Izvođenje radova ostalih investicijskih održavanja škola na području Osječko-baranjske županije Grupa – A  OŠ Antunovac sanacija sanitarnog čvora
 • Izvođenje radova investicijskog održavanja škola i učeničkih domova na području Osijeka Grupa – H  Srednjoškolski đački dom popravak krovnih prozora
 • Izvođenje radova sanacije krovišta i fasada stambenih zgrada u naselju Mukinje
 • Sanacija osnovne škole u Kijevu
 • Izvođenje radova 1.-4.etape na obnovi ratom oštećene 3 stambene građevine IV.,V i VI.stupnja oštećenja na području obnove Dalmacija
 • Adaptacija dijela postojeće građevine Medical Intertrade- Galenski laboratorij
 • Građevinsko obrtnički radovi na uređenju i opremanju PU 31103 OS
 • Izgradnja potpornog zida u Ribarskoj ulici u Vukovaru – investitor Grad Vukovar
 • Izvođenje građevinsko – obrtničkih radova na sanaciji gips-kartonskih stropova, ličenja i parketa i elektro radova u Srednjoj školi Obrovac
 • Fasaderski radovi, vodoinstalaterski, AB radovi, stolarski radovi u ul. Nikole Andrića 13 u Vukovaru
 • Izvođenje građevinskih radova na sanaciji južnog dijela šetnice u uvali Raduča u Primoštenu
 • Sanacija i ličenje ogradnog zida Vile Knol upravne zgrade Opće bolnice Vukovar
 • Izvođenje građevinsko- obrtničkih radova tijekom izgradnje OB Vukovar – prostor MR
 • Izvođenje građevinsko- obrtničkih radova na gradilištu u Primoštenu “Uređenje dijela šetnice u uvali Raduča”
 • Izvođenje građevinsko – obrtničkih radova na stambeno – poslovnom objektu ” Zagrebačka banka ” u Vukovaru
 • Radovi na održavanju Opće županijske Bolnice
 • Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i uređenje okoliša u sklopu adaptacije- završetka poslovnice Zagrebačke banke
 • Izrada betonske ploče obiteljske kuće- stambene građevine na otoku Krku, naselje Hlapa na k.č. 358/2 k.o. Soline
 • Izvođenje dijela građevinsko-obrtničkih radova na izgradnji ljekarne u Ivankovu
 • Mjerenje tlaka, protoka i debljine cijevi na terenu u vodoopskrbnom sustavu općine Dvor
 • Sanacija kosog krova na osnovnoj školi Privlaka Ivana Pavla II. 53 23233 Privlaka
 • Mjerenje tlaka, protoka i debljine cijevi na terenu u vodoopskrbnom sustavu grada Slunja
 • Rezanje armirano-betonskih cisterni na kocke 50/50 cm, težine 150 kg i uklanjanju šute iz podrumskih prostorija dvorca grofa Eltza u Vukovaru
 • Sanacija upravne zgrade tvrtke “Sanitet tridesetdva” d.o.o., Vukovar
 • Izgradnja i uređenje poslovne zgrade u ulici SR Njemačke u Vukovaru