Projekti u tijeku

  • Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Borovo
  • Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima – osmi dio radova I etape
  • Energetska obnova zgrade OŠ Dragutina Domjanića,Gajnice 31,Zagreb
  • Radovi na uređenju prostora za smještaj linearnog akceleratora za potrebe zavoda za onkologiju KBC-a Osijek
  • Rekonstrukcija postojeće zgrade i izgradnja skladišta u Vukovaru